Thủ tục thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần trong phạm vi cùng quận (tại Hà Nội)

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ngày 08 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  1. Nội dung tư vấn

2.1. Thành phần hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty;

– Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần;

– Văn bản ủy quyền của người thực hiện thủ tục trong trường hợp chủ sở hữu không tự thực hiện được.

Lưu ý: trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở sang quận khác với quận đã đăng ký thành lập thì trước khi đăng ký thay đổi tới Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp thành lập.

2.2. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn);

– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp nộp lại bản cứng hồ sơ hợp lệ, trao giấy hẹn trả kết quả;

– Bước 3: Doanh nghiệp nộp lệ phí công bố và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đã sửa đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

* Thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Lệ phí nhà nước: 300.000đ/lần.

CÔNG TY LUẬT HÙNG TÍN

Trụ sở chính: Tầng 3 Số 39 Hòa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0985942762 – 0961231639.

Website: Luathungtin.com

Email: hangluathungtin@gmail.com

Tin liên quan