Thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH MTV (tại Hà Nội)

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2014;

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ngày 08 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

  1. Nội dung tư vấn

2.1. Thành phần hồ sơ

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;

– Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn (Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng);

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

– Văn bản ủy quyền của người thực hiện thủ tục trong trường hợp chủ sở hữu không tự thực hiện được.

2.2. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn);

– Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp nộp lại bản cứng hồ sơ hợp lệ, trao giấy hẹn trả kết quả;

– Bước 3: Doanh nghiệp nộp lệ phí công bố và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đã sửa đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

* Thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Lệ phí nhà nước: 300.000đ/lần.

CÔNG TY LUẬT HÙNG TÍN

Trụ sở chính: Tầng 3 Số 39 Hòa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0985942762 – 0961231639.

Website: Luathungtin.com

Email: hangluathungtin@gmail.com

Tin liên quan