THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY KHÁC QUẬN/HUYỆN (trong cùng tỉnh/thành phố)

Việc thay đổi trụ sở công ty không chỉ là thay đổi về mặt địa lý mà nó còn dẫn đến những hệ quả pháp lý khác như: thay đổi cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý hoạt động chung của doanh nghiệp…Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục báo cáo chấm dứt hoạt động tại trụ sở cũ đồng thời chốt hóa đơn để cơ quan thuế đang quan lý nắm bắt được thông tin; sau đó, tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD trên địa bàn mà doanh nghiệp dự định chuyển tới.

 1. Thủ tục Chốt thuế

a. Thành phần Hồ sơ

Khi thực hiện chốt thuế thì doanh nghiệp đều phải tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 13 thông tư 95/2016/TT-BTC, bao gồm:

 • Mẫu 08 – MST  (05 bản)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ) (01 bản)
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ chốt thuế (01 bản)

b. Trình tự thực hiện

– Bước 1. Nộp hồ sơ

Kế toán/nhân viên trong công ty/người được ủy quyền nộp hồ sơ chốt thuế  như trên tại bộ phận một cửa Chi cục thuế đang quản lý về thuế địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi nộp, chuyên viên kiểm tra hồ sơ và trả giấy hẹn cho doanh nghiệp.

– Bước 2. Nhận kết quả chốt thuế chuyển quận

Thời gian giải quyết: 10 – 15 ngày làm việc, trong trường hợp doanh nghiệp chưa chốt xong hóa đơn, nợ… thì thời gian giải quyết sẽ kéo dài hơn.

Đến ngày hẹn nhận kết quả doanh nghiệp sẽ đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, khi nhận kết quả doanh nghiệp sẽ phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Giấy hẹn trả kết quả của Chi cục thuế
 • Giấy giới thiệu cho người đi nhận kết quả
 • Chứng minh thư nhân dân của người đi nhận kết quả (bản gốc để kiểm tra)

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy hẹn nhận kết quả, khi đi nhận kết quả doanh nghiệp phải mang theo mẫu 08-MST đã nộp và công văn giải trình về việc mất giấy hẹn.

Kết quả nhận được: Mẫu 09 thông báo về việc doanh nghiệp chuyển địa điểm. (02 bản chính).

 1. Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở tại Phòng ĐKKD

a. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Mẫu 09 do cơ quan thuế trả cho doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi mẫu dấu;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ.

b. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên tại Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp dự định chuyển tới

– Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và cập nhật mẫu dấu cho doanh nghiệp trong thời hạn từ 7-8 ngày làm việc. (Công việc này có thể bao gồm cả nộp hồ sơ online qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng ĐKKD).

CÔNG TY LUẬT HÙNG TÍN

Trụ sở chính: Tầng 3 Số 39 Hòa Bằng, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0985942762 – 0961231639.

Website: Luathungtin.com

Email: hangluathungtin@gmail.com

Tin liên quan