NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là gì? Tại khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó: – Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; – Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá […]

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Quý khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Luật Hùng Tín sẽ thực hiện giúp khách hàng các nội dung sau: Tư vấn trình tự thực hiện Chuẩn bị hồ sơ Thực hiện nộp và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh. Dưới đây, chúng tôi […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Đầu tiên, khi quyết định lựa chọn loại hình công ty cổ phần để hoạt động, quý khách hàng cần nắm rõ một số đặc điểm riêng như sau: Ưu điểm: – Dễ dàng huy động vốn thông qua việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu, không hạn chế số lượng cổ đông tham gia; […]