Chuyển nhượng – Sang tên quyền sử dụng đất

1.Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng đất khi có đủ 04 điều kiện sau: Điều kiện 1: Có Giấy chứng nhận; Trừ trường hợp 02 trường hợp sau: Trường hợp 1: Theo khoản 3 Điều […]

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Công chứng là một trong những thủ tục bắt buộc để giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật được thực hiện tại các tổ chức công chứng. Hồ sơ công chứng hợp đồng mua bán nhà đất Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014 thì các bên cần […]

Thuế, lệ phí khi chuyển nhượng nhà đất

Căn cứ pháp lý: – Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; – Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP; – Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN; – Thông tư 250/2016/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh. Lưu ý. 03 loại thuế, phí, lệ phí dưới đây là số […]