Thủ tục ly hôn đơn phương nhanh chóng tại Tòa án

Căn cứ ly hôn đơn phương Theo Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy đình các trường hợp ly hôn đơn phương (theo yêu cầu của 1 bên) như sau: “Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa […]