Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Căn cứ pháp lý – Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; – Luật Hộ tịch năm 2014; – Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Nội dung tư vấn 2.1. Điều kiện kết […]