Thời hạn tố tụng vụ án hình sự

1.Thời hạn điều tra, truy tố Thời hạn điều tra: Điều 172 BLTTHS năm 2015 quy định: “Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất […]

Các trường hợp được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015) Một người được coi là đương nhiên được xóa án tích khi họ không phạm phải các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh và đáp ứng các […]