Điều kiện hưởng án treo theo BLHS năm 2015

1. Cơ sở pháp lí – Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 – Bộ luật tố tụng hình sự 2015 – Nghị quyết Số: 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ Luật Hình sự 2015 về án treo 2. Nội dung tư vấn a. Trường hợp được hưởng án […]